Regulamin kursów - TrenerPływania Poznań

tel. 503 050 141

ul. Zawady 12/96

61-002 Poznań

Regulamin kursów

1. Kursy nauki pływania organizowane przez TRENERPLYWANIA.COM.

2. Kursy nauki pływania organizowane są cały rok.

Kurs trzeba odbyć w ciągu 6 miesięcy od wpłaty za kurs. Jednostka lekcyjna trwa 45 – 90 min.

3. Kurs opłacany jest z góry za cały kurs lub w dwóch ratach. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach, lub w formie przelewu.

4. Rachunki wydajemy na Państwa żądanie do 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

5. Ze względów organizacyjnych wpłaty gotówkowe przyjmujemy tylko w wyznaczonym terminie.

6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania.

7. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni na którym uczestniczy w kursie.
8. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie karnetu.

10. TRENERPLYWANIA.COM  realizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania w grupach maksymalnie 6-osobowych.
11. TRENERPLYWANIA.COM gwarantuje odrobienie nieobecności na zajęciach.

12. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Można odrobić jednostki zajęć w innych grupach i terminach w miarę wolnych miejsc, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 503-050-141 lub z prowadzącym.

13. Aby nieobecność mogła być odrobiona konieczne jest jej wcześniejsze zgłoszenie :

• telefonicznie – tylko pod numerem telefonu 503-050-141

• zgłoszenia nieobecności powinny być dokonywane minimum 1 dzień wcześniej.

14. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie, nie później niż  dwa tygodnie od rozpoczęcia zajęć Szkoła Pływania zwraca 50 % pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia.

16. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie bądź przedłużyć kurs o taka samą ilość jednostek.

17. TRENERPLYWANIA.COM zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

18. Podczas zajęć za bezpieczeństwo niepełnoletnich odpowiada instruktor pływania i ratownicy WOPR.


Partnerzy

Termy Maltańskie Adrenalin Travel Poznań - Miasto know-how speedo Total Immersion Klubben Swim AWF Poznań
Google +
facebook